ที่ดินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 165,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 30,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 42,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 26,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 31,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 26,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 12,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 16,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 29,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 33,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 17,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 50,173 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 11,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 29,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 22,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 83,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 12,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 82,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 22,500 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 30,000 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 17,043 บาท
ให้เช่า ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 303,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ราคา 52,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุแขวง
ดูเพิ่มเติม

ค้นหาด่วน

ภาค
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
คำค้น
ตั้งแต่ราคา
จนถึงราคา

ที่ดินเขตวัฒนา