แก้ไขประกาศ

(โฉนด 9 แปลง) รวม 10.5 ไร่ๆละ 260,000 บ.(ที่จัดแบ่งแปลงเรียบร้อยแล้ว) ห่าง ตลาดนัด โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 1 กม. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

หมายเลขประกาศ 2830161

รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ