(โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี

ราคา 359,000 บาท
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
(โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่นา 200-400 ตรว. (พร้อมถม บ่อน้ำ) รั้วคาวบอย 4 ด้าน วิวเขา และทุ่งนา บ้านสวน ห่างเซเว่น,ซีเจ 1 กม. ม.3 อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี
=======================================================

■ ขายที่ดิน (ที่นา) ขุดบ่อ ถมดินแล้ว วิวทุ่งนา ภูเขา บ้านสวน ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
■ ที่ดิน แบ่งแปลงละ 200 ตรว. และ 400 ตรว. (ฟรีล้่อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน)
● แปลง 1 = 200 ตรว. (พร้อมถมดินแล้ว) ฟรีรั้วคาวบอย 4 ด้าน ด้านหน้าติดถนนหินคลุก อบต.ดอนคา และทางสาธารณประโยชน์ (ที่ดินเหมาะสร้่างบ้านส่วน ทุ่งนา) ขาย 359,000 บ.
● แปลง 2 = 200 ตรว. (พร้อมถมดินแล้ว) ฟรีล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน ด้านหน้าติดถนนหินคลุก อบต.ดอนคา (ที่ดินเหมาะสร้างบ้านสวน ทุ่งนา )ขาย 359,000 บ.
● แปลง 3 = 400 ตรว. (พร้อมถมดิน และขุดบ่อน้ำ) ฟรีรั้วคาวบอย 4 ด้าน หน้าทางสาธารณประโยชน์ (ที่ดินเหมาะสร้่างบ้านส่วน ทุ่งนา) ขาย 599,000 บ.

● โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา ผ่านหน้าที่ดิน ทุกแปลง

(โฉนด พร้อมโอน) เลขที่ 4804 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ขายที่นา (โฉนด) เนื้อที่ 2 ไร่ แบ่งแปลงละ 1 ไร่ (พร้อมขุดบ่อน้่ำ และถมที่ดิน ทำสวนไร่นา โคกหนองนา) ที่ดิน แบ่งแปลงๆละ 1 ไร่ (400 ตรว.)
จำนวน 2 แปลง
แปลง 4,5 แปลงละ 1 ไร่ (400 ตรว.)
ขายแปลงละ 499,000 บ. (ขุดบ่อน้ำไว้แล้ว และถมดินไว้บางส่วน ยังไม่เต็มพื้นที่ครับ)
ที่ดิน เหมาะ สร้างบ้านสวน ไร่่นา สวนผสม ที่อยู่อาศัย บรรยกาศวิวทุ่งนา ที่ดิน ห่าง ทางหลวงแผ่นดิน 333 (ถนน 4 เลน) สายอู่ทอง - ด่านช้าง (เข้ามาที่ดิน 500 ม.)
หน้าติดถนนหินคลุก อบต.ดอนคา ห่าง อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณบุรี 25 กม.
ห่าง เซเวน, ซีเจ ต.ดอนคา 1 กม.
ที่ดิน เหมาะทำบ้านสวน บรรยากาศวิวทุ่งนา

■ สนใจสอบถาม เพิมเติม (คุณบัณฑิต) เจ้าของขายเอง
โทร/ไลน์ 08-3783-3784

สนใจนัดเยี่ยมชมดู ก่อน ล่วงหน้า 1 วัน ครับ
========================================================
ที่ดิน (โฉนด) ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ ขายที่ดิน (โฉนด 2 แปลง) นส.4 จ (ครุฑแดง) โฉนดพร้อมโอน

■ แปลงละ 1-2-0 ไร่ (600 ตรว.) พร้อมล้อมรัว ตาข่าย 4 ด้านแล้ว และถังน้ำ 2,000 ลิตร 1 ถัง (ขาย ตรว.ละ 970 บ.)
ขายรวม 580,000 บ.
พร้อมค่าโอน ค่าธรรมเนียม ภาษีอื่นๆ แล้ว (ถนนหินคลุก กว้าง 8 ม.) ไฟฟ้า น้ำประปา หมู่บ้าน (พร้อมใช้) (บรรยกาศวิวภูเขา เหนือเขื่อนกระเสียว ) ภูเขาล้อมรอบ 360°

แปลง 2 เนื้อที่ 1-2-0 ไร่ (600 ตรว.) โฉนดเลขที่ 4708 (ขาย 580,000 บ.) รั้วตาข่าย 4 ด้าน และฟรีถังน้ำ 1 ลูก
หน้าติดถนนหินคลุก กว้าง 8 ม. (โครงการ)
■ แปลง 7 เนื้อที 1-2-0 ไร่ (600 ตรว.) โฉนดเลขที่ 4704 (ขาย 570,000 บ.)
รั้วตาข่าย หรือรั้วลวดหนาม 4 ด้าน (ราคาปรับลดลงได้) ถังน้ำฟรี 1 ลูก
หน้าติดถนนหินคลุก กว้าง 8 ม. (โครงการ)
เข้าออก 2 ด้าน
(ทางเข้าด้านหน้า ถนน ซอย 1 ใต้ เข้ามาที่ดิน 800 ม.)
(ทางเข้าด้าน ทางหลวงชนบท 4016 เข้ามาที่ดิน ประมาณ 600 ม.)

ที่ดิน ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ สนใจสอบถาม เพิมเติม (คุณบัณฑิต) เจ้าของขายเอง
โทร/ไลน์ 08-3783-3784

สนใจนัดเยี่ยมชมดู ก่อน ล่วงหน้า 1 วัน ครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3569220

แก้ไข 20 มิ.ย. 67 12:06 น.

เข้าชม 286 ครั้ง

เมนูการใช้งาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา