(โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ราคา 329,000 บาท
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) แปลง 200 - 600 ตรว. สดและผ่อน (ล้อมรั้วคาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น) ติดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำ (ซอย 6 ใต้) บรรยากาศวิวกลางภูเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
■ ขายที่ดิน (โฉนด) แบ่งแปลงละ 200 ตรว. (เงินสด และเงินผ่อน) เพียง 6 แปลง
■ แปลง 200 ตรว. (เงินสด 329,000 บ.)
■ แปลง 200 ตรว. (เงินผ่อน 399,000 บ.) ดาวน์ 10% ผ่อน 40 งวด
(แปลง 6.1 = 200 ตรว. จองแล้ว)

■ แปลงเงินสด 1-2-0 ไร่ ( 4 แปลง) และ 2 ไร่ (ไร่ละ 559,000 บ.)
■ ( พร้อมล้อมรั้ว คาวบอย 4 ด้าน 3 ชั้น ) หน้าติดถนนคอนกรีต (โครงการ) ทุกแปลง ไฟฟ้า น้ำประปา บ่อน้ำบาดาล (บรรยากาศ กลางวิวภูเขา ล้อมรอบ เหนือเขื่อนกระเสียว)
■ ถนนในโครงการ (กว้าง 7-8 ม.) ซอย 6 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ (หมายเหตุ . โครงการ กำลังปรับพื้นที่ ทำถนน และรั้ว คาวบอย อยู่ขณะนี้)
เปิดให้จองและเยี่ยมชม ก่อนเสร็จอย่าง เป็นทางการ เร็ว ๆ นี้ (เดือน พ.ค. 2567 นี้)

■ สนใจสอบถามเพิ่มเติม (คุณบัณฑิต ) เจ้าของโครงการขาย
● โทร/ไลน์ 08-3783-3784

■ นัดเยี่ยมชมดู่ก่อน ตัดสินใจ นัดเยี่ยมชมล่วงหน้า 1 วันครับ

============================
■ ที่ดิน โครงการ 11 (ซอย 1 ใต้)
คงเหลือ 2 แปลง ๆละ1-2-0 ไร่ (600 ตรว.) ราคาขาย ตรว.ละ 970 บ.
■ (โฉนด) นส.4 จ.(ครุฑแดง) พร้อมโอน

แปลง 2 เลขที่โฉนด 4708 = 1-2-0 ไร่ (600 ตรว.)
แปลง 7 เลขที่โฉนด 4704 = 1-2-0 ไร่ ุ(ุ600 ตรว.)

(พร้อมล้อมรั้ว ตาข่าย 4 ด้าน) แถมถังน้ำ 2,000 ลิตร 1 ลูก

■ ที่ดิน หมู่ 4 (ถนนซอย 1 ใต้) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ สนใจสอบถาม (คุณบัณฑิต) เจ้าของโตรงการ ขายเอง
โทร/ไลน์ 08-3783-3784

■ สนใจนัดเยี่ยมชม ดูก่อนนะครับ นัดล่วงหน้า 1 ครับ


คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3526309

แก้ไข 17 พ.ค. 67 07:22 น.

เข้าชม 377 ครั้ง

เมนูการใช้งาน