(โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี

ราคา 2,400,000 บาท
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
(โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดิน 2-2-0 ไร่ เหมาะร้านวัสดุก่อสร้าง ,ปั๊มน้ำมัน (พร้อมถมดินแล้ว) ติดทางหลวงชนบท 3019 ถนนคอนกรีต ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 8 กม. จ.สุพรรณบุรี
■ ที่ดิน (โฉนด) เลขที่ 38600 เนื้อที่ 2-2-0 ไร่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(ขาย 2,400,000 บ.) รวมค่าโอน ค่าธรรมเนียม ภาษีอื่นๆ
(พิเศษขุดบ่อน้ำบาดาลฟรี 1 บ่อ)

■ ที่ดิน (พร้อมถมดินแล้ว) ด้านหน้าติดทางหลวงชนบท 3019 (กว้าง 90 ม.) ลึก 70 ม.)
ด้านหลังติดถนนคอนกรีต (ยาว 100 ม.) อบต.หมู่บ้านหนองมะขอ ม.8 ต.ดอนคา
■ ที่ดินเหมาะ สร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเดียว ทาวน์โฮม ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หรือ ปั๊มน้ำมัน PT
ที่ดิน ใกล้ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บ้านโป่งพรานอินทร์ 100 ม.
■ ที่ดิน ห่าง อ.อู่ทอง 8 กม. วัดเขาดีสลัก (รอยพระพุทธบาท) 3 กม. ที่ดิน ม.8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

■ สนใจจริง สอบถามเพิ่มเติม (คุณบัณฑิต) เจ้าของขายเอง
โทร/ไลน์ 08 - 3783 - 3784

■ สนใจนัดเยี่ยมชมดูที่ดิน นัดก่อนล่วงหน้า 1 วันครับ

===============================================

■ ที่ดิน หมู่ 13 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 13 กม. จ.สุพรรณบุรี 2ุ6 กม.

■ ขายที่ดิน (โฉนด) เนื้อที่ 2-1-44 ไร่ๆละ 480,0000 บ.(พร้อมถมดินแล้ว) ด้านหลังแปลง มีบ่อสระน้ำ (ด้านหน้าติดทางหลวง ท้องถิ่น อบจ.สุพรรณบุรี 1043) ด้านข้าง ติดทางสาธารณประโยชน์ ถนนหินคลุก ยาว 90 ม.
■ ที่ดินเหมาะ สร้างบ้านที่อยู่ อาศัย หรือ ร้านอาหาร คาเฟ หรือทำการเกษตร มีน้ำบ่อสระ ที่ดินห่าง ตลาดนัด ร.ร.เขาดีสลัก 500 ม. วัดเขาดีสลัก (รอยพระพุทธบาท) 1.5 กม.
ที่ดิน ต.ดอนคา ่ห่าง อ.อู่ทอง 13 กม. จ.สุพรรณบุรี 26 กม.

■ และโครงการแบ่งแปลง ๆ ละ 150 ตรว. (โฉนด) พร้อมโอน
คงเหลือ 4 แปลง
■ แปลง 2,3,4 = 150 ตรว. ขาย 260,000 บ.(พร้อมล้อมรี้วให้)
■ แปลง 5 = 134 ตรว. ขาย 210,000 บ.
ด้านหน้าติดถนนหินคลุก (กว้าง 7 ม.) ที่ดินเหมาะสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย

■ สนใจสอบถาม คุณบัณฑิต (เจ้าของขายเอง)
โทร/ไลน์ 08-3783-3784

■ สนใจนัดเยี่ยมชมดูที่ดิน นัดก่อนล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3519790

แก้ไข 09 พ.ค. 67 15:21 น.

เข้าชม 441 ครั้ง

เมนูการใช้งาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา