เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ราคา 270,000 บาท
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เงินสด/ผ่อน (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 200-400 ตรว. (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° ) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
● โครงการ 11 ซอย 1 ใต้ ●

■ คงเหลือ 1 แปลง (แปลง 2 ) 1-2-0 ไร่ ( 600 ตรว.ๆละ 850 บ. = 510,000 บ.)

■ ที่ดิน (โฉนด) นส.4 จ (ครุฑแดง) เนิ้อที่ 19-2-25 ไร่

แบ่งแปลงละ 1-2-0 ไร่ ๆละ 340,000 บ. (คงเหลือ 1 แปลง)
แปลง 2 (เงินสด) 510,000 บ.

■ หรือ (แบ่งขายเงินผ่อน แปลงละ 200 ตรว.)

● แปลงที่ 7 (แปลงละ 200 ตรว. 3 แปลง)
7.1,7.2,7.3 แปลงละ 200 ตรว.

ขายผ่อน 270,000 บ. ดาวน์ 30,000 บ. ผ่อน 40 เดือน/ ุ6,000 บ.
หรือ แปลง 400 ตรว. ขาย 480,000 บ. ดาวน์ 50,000 บ. ผ่อน 40 เดือน/ 10,000 บ.
(คงเหลือชำระวันโอน)

● ที่ดิน บรรยากาศวิวภูเขา ล้อมรอบ 360° ที่ดินเหนือเขื่อน กระเสียว สูงกว่าระดับน้ำทะเล 150-200 ม.
● ที่ดิน ด้านหน้า ติดถนนซอย 1 ใต้ และห้วยน้ำสาธารณ และถนนหินคลุก โตรงการ กว้าง 8 ม.

มีไฟฟ้า ขยายเขต และน้ำประปา ผ่านหน้าแปลงที่ดิน ทุกแปลง
● ที่ดิน เข้าออก 2 ด้าน
# ด้านหลัง ถนนทางหลวงชนบท 4016 เข้าไปประมาณ 600 ม.
# ด้านหน้า ถนนลูกรัง ซอย 1 ใต้ เข้าไปประมาณ 800 ม.

● ที่ดิน ต.นิตมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ สนใจสอบถาม คุณบัณฑิต (ผู้จัดการโครงการขาย ,เจ้าของ)
● โทร/ไลน์ 08-3783-3784

สนใจจริง นัดเยี่ยมชมดูที่ดินก่อน นัดล่วงหน้า 1 วันครับ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

● โครงการ 12 ซอย 4 กลาง ●

(โฉนด) ที่ดิน แบ่งแปลงละ 1-2 ไร่ (หน้าติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง )
ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

● คงเหลือ 1 แปลง (ฟรี รั้วคาวบอย 3 ด้าน และรั้วลวดหนาม 1 ด้าน) ●

■ แปลง 5 = 1 - 3 - 42 ไร่ ๆละ 439,000 บ. (ขายรวม 814,000 บ.)
ด้านหน้าติดลูกรัง (คลองซอยน้ำอ่างเก็บน้ำท่าเดื่อ) ซอย 4 กลาง (38 ม.) และถนนหินคลุก โครงการ กว้าง 8 ม. (88 ม.) (พร้อมรั้วคาวบอย 3 ด้าน และด้านหลังรั้วลวดหนาม 1 ด้าน)
มีบ่อสระน้ำ 1 บ่อ

ในโครงการ มีขยายเขต ไฟฟ้า น้ำประปา ผ่านหน้าที่ดินทุกแปลง บรรยากาศวิวภูเขา 360 ล้อมรอบ ด้านหลัง และด้านหน้า เหนือเขื่อนกระเสียว สูงกว่าระดับน้ำทะเล 150 ม.
ด้านหน้าโครงการ ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ สนใจสอบถาม คุณบัณฑิต (ผู้บริหารโครงการ )
■ โทร/ไลน์ 08-3783-3784

■ สนใจจริงนัดเยี่ยมชมดูที่ดิน ก่อน นัดล่วงหน้า 1 วันครับ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

● โครงการ 14 ( ซอย 2 กลาง ) แปลงละ 2 ไร่

● ที่ดิน (โฉนด) แบ่ง 9 แปลง

■ แปลง 1 -7 แปลงละ 2 ไร่ ๆละ 389,000 บาท (พร้อมรั้วคาวบอย ด้านหน้า และรั้วลวดหนาม 3 ด้าน
■ แปลง 8 เนื้อที่ 3 ไร่ (พร้อมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ หน้าติดถนนคอนกรีต (พร้อมรั้วคาวบอย 3 ด้าน และรั้วลวดหนาม ด้านหลัง (พิเศษแถมบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ) ขายรวม 1,999,000 บ.
■ แปลง 9 แปลงละ 200 - 400 ตรว. (เงินสดและผ่อน)

่■ ที่ดิน ด้านหน้าโครงการ 14 ติดถนนคอนกรีต ซอย 2 กลาง และถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำบ่อบาดาล ร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ด้านหลัง มีบ่อน้ำ ในแปลงที่ดิน
ที่ดิน หมู่ 5 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุุพรรณบุรี

■ สอบถาม (คุณบัณฑิต) ผู้บริหารโครงการ 14 (ซอย 2 กลาง)
■ โทร/ไลน์ 08-3783-3784

■ สนใจนัดเยี่ยมชมดู ที่ดินนัดล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3301132

แก้ไข 23 ก.ย. 66 21:59 น.

เข้าชม 365 ครั้ง

เมนูการใช้งาน