ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

ราคา 1,550,000 บาท
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 • ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่นาหลุ่ม 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ขายที่นาหลุ่ม เจ้าของขายเอง 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ปรับหน้าดินเรียบร้อย ทีสวยมาก เป็นโฉนดติดคลองชลประทานต่อกับอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อยู่ในช่วงทางการดำเนินการขุดลอกคลองให้คงทน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหรือสองปี ถ้าคลองส่งน้ำแล้วเสร็จท่านสามารถทำนาได้หลายฤดู

รายละเอียดผู้ประกาศ

ฉัตรมณี ใจบุญ

คลิ๊กเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์

ส่งอีเมล์ให้ผู้ประกาศ

Add Line

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3198642

แก้ไข 06 ก.ค. 66 09:34 น.

เข้าชม 842 ครั้ง

เมนูการใช้งาน