(โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ราคา 340,000 บาท
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 1-2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 แห่งเดียว จ.สุพรรณบุรี) ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
■ ขายที่ดิน (โฉนด) นส.4 จ (ครุฑแดง) เลขที่โฉนด 1564 เนื้อที่ 19-2-25 ไร่
ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 ด้านทิศตะวันตก เหนือเขื่อนกระเสียว)

(จำนวน 9 แปลง)
■ แบ่งแปลงละ 1-2-0 ไร่ (จำนวน 6 แปลง)
■ แปลง 1-1-92 ไร่ (1 แปลง)
■ แปลง 1-0-33 ไร่ (1 แปลง)
---------------------------------------------------------------------
■ แปลง 1 เนื้อที่แปลง 1-1-92 ไร่ (หน้ากว้าง 64.76 ม. ลึก 36.6 ม.)
ขาย (592 ตรว.ๆละ 850 บ. = 503,000 บ.)

■ แปลง 2,3,4,5,6,7 เนื้อที่แปลงละ 1-2-0 ไร่ (หน้ากว้าง 66 ม. ลึก 36 ม.)
ขาย (ุ600 ตรว.ๆละ 850 บ. = 510,000 บ.)

■ แปลง 8 เนื้อที่แปลง 1-0-33 ไร่ (หน้ากว้าง 47.3 ม. ลึก 36.6 ม.)
ขาย (433 ตรว.ๆละ 850 บ. = 368,000 บ.)

■ หน้าติดทางสาธารณประโยชน์ (ถนนหินคลุกบดอัด กว้าง 8 ม.)

■ไร่ละ 340,000 บ. (รวมค่าโอน ค่าธรรมเนียม ภาษี อื่นๆ แล้ว)

■ ที่ดิน ด้านหน้าติดถนนลูกรัง ซอย 1 ใต้ และลำห้วยน้ำสาธาราณ ประโยชน์ และโครงการถนนหินคลุกบดอัด (กว้าง 8 ม.) ขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา ถึงหน้าที่ทุกแปลง

■ ที่ดินเหมาะทำการเกษตร และบ้านพักที่อยู่อาศัย เข้า-ออก 2 ทาง
(ทางด้านทิศตะวันออก เข้าด้าน ทางหลวงชนบท 4016 และ ด้านหน้า ถนนลูกรัง ซอย 1 ใต้ ห้วยน้ำสาธารณประโยชน์)

ที่ดิน อบต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

( ที่ดินกำลังปรับปรุงพื้นที่ ปรับถนน และพื้นที่ห้วยน้ำ ให้สวยงาม)

เปิดให้เยี่ยมชมดูที่ได้ ประมาณ เดือน พ.ค. 2566 นี้ ครับ


========================================================
โครงการ เขต ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

(เหมาะสำหรับ ที่อยู่อาศัย บ้านพัก ใกล้วัดเขาดีสลัก และตลาดนัด)
(โฉนด) นส.4 จ (ครุฑแดง) พร้อมโอน แบ่แยกทุกแปลง แล้ว

แปลงละ 150-300 ตรว. (ถมดินแล้วทุกแปลง)
แปลง 150 ตรว. (ขายแปลงละ 250,000 บ.) ล้อมรั้วลวดหนามล้อมรอบทุกแปลง
และแปลง 2-1-44 ไร่ ๆละ 480,000 บ. (พร้อมค่าโอน ค่าธรรมเนียม ภาษีอื่นๆ ทั้งหมด)
หน้าติดทางหลวง ท้องถิ่น อบจ.สพ.(ลาดยาง) และถนนหินคลุก (ทางสาธารณประโยชน์) ไฟฟ้า น้ำประปา

======================================================
■ สนใจสอบถาม คุณบัณฑิต (ผู้บริหารโครงการขาย)
■ โทร/ไลน์ 08-3783-3784

■ สนใจจริงนัดเยี่ยมชมดูที่ดิน ก่อน นัดล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3195958

แก้ไข 06 มิ.ย. 66 20:59 น.

เข้าชม 336 ครั้ง

เมนูการใช้งาน