ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.

ราคา 6,200,000 บาท
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
 • ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม. ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขนาด 10.3.76 ไร่ ถนนเข้าออกดี จากใจกลางเมืองเข้ามา 5 กม.
ที่ดินสำหรับการเพาะปลูกได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมมากมาย เป็นโอกาสอันดีสำหรับการลงทุนอย่างแท้จริง ถนนทางเข้าออกดีเยี่ยม ดินอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ (ไม่ต้องทำการฝังกลบ) น้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์ บ่อน้ำ ด้านหน้าติดแม่น้ำ มีวิวทิวทัศน์ของดอยหลวงเชียงดาวและทิวเขาโอบล้อมติดกับอุทยานแห่งชาติ

จากตัวเมืองมีถนนดีเข้าถึงที่ดินได้อย่างรวดเร็ว มีไฟฟ้าใช้ ถนนทางเข้าออกกว้างตัดจากถนนสายหลักถึงที่ดิน ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชผลทุกชนิด เนื้อที่ดินมีหน้ากว้าง 215 เมตรติดลำแม่น้ำสายเล็กๆ และมีน้ำใต้ดินตลอดทั้งปี ซึ่งอยู่ลึกลงไปในผิวดินเพียงแค่ 2 เมตร มีบ่อน้ำอยู่กลางที่ดิน

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิที่ดินเป็น นส.4 (โฉนด) มีขนาด 7:0:23.5 ไร่ ที่ดินอีกผืนมีขนาด 3:3:52.5 ไร่ มีใบใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ดินทำกิน ซึ่งอนุญาตให้ผู้ครอบครองใช้พื้นที่ส่วนนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการเกษตรกรรมใดๆ รวมไปถึง บ่อน้ำและสำหรับโครงสร้างที่ไม่ถาวร

เนื้อที่ดินทั้งหมด 10:3:76 ไร่ เป็นที่ดินผืนเดียวอาณาเขตติดกัน ไม่มีความแตกต่างระหว่าง นส. 4 และสิทธิ์ที่ดินทำกิน
อาณาเขตมีเสาคอนกรีตล้อมรอบอย่างเห็นได้ชัด และที่ดินได้ทำการเกษตรมามากกว่า 30 ปีแล้ว

อาณาเขตที่ดินด้านหนึ่งติดกับแม่น้ำแม่เตาะ ลำแม่น้ำมีความยาว 215 เมตร ซึ่งลำเลียงน้ำฝนมาจากเนินเขาทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำปิงทางทิศตะวันตก

ที่ดินตั้งอยู่ริมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งเส้นทางสามารถเข้าถึงที่ดินได้ง่ายด้วยเส้นทาง (เดินหรือปั่นจักรยาน) จากจุดนั้นมีหลายเส้นทางที่ทอดยาวไปตามเนินเขา มีที่เดินเล่น เดินป่า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อซื้อที่ดินเพื่อทำการลงทุน สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการจัดหาผู้ดูแลที่น่าเชื่อถือได้และมีความสามารถ ปัจจุบันที่ดินได้รับการดูแลและทำฟาร์มโดยเกษตรกรชาวไทยที่มีประสบการณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนดูแลให้กับเจ้าของที่ดิน เขายินดีที่จะดูแลที่ดินต่อให้สำหรับเจ้าของที่ดินคนใหม่ หากต้องการ

ผู้ดูแลมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพด ฟักทอง กะหล่ำปลี งาดำ มันฝรั่ง ถั่วแดง และถั่วลิสงบนที่ดินแห่งนี้ เนื่องจากที่ดินมีน้ำความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นทางเลือกในการทำการเกษตรกรรมอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ที่ดินเหมาะแก่การลงทุน ทำรีสอร์ท ทำกิจกรรมการท่องเที่ยว และเหมาะสำหรับการสร้างบ้าน

สรุปคุณสมบัติหลัก
• ตั้งอยู่แม่น้ำแม่เตาะ ห่างจากตัวเมืองเชียงดาวไปทางทิศตะวันออก 5 กม. เท่านั้น
• เงียบสงบ ร่มเย็น และมีธรรมชาติอันสวยงามมาก และอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสองหมู่บ้าน
• ถนนสาธารณะใหม่กว้างจากถนนสายหลัก
• ถนนสายหลักมีไฟฟ้า
• ถนนสาธารณะที่ลงทะเบียน(บันทึกตามโฉนดที่ดิน) มีขนาด 65.5 x 5.0 เมตร
• ติดกับอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถเดิน และเดินป่าได้
• มีแม่น้ำด้านหน้าโดยตรงยาว 215 เมตร กั้นด้วยตลิ่งชานแม่น้ำที่แข็งแรง
• ทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของดอยหลวงเชียงดาวและเนินเขาโดยรอบ ๆ
• คุณภาพดินที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิด
• มีน้ำอุดมสมบูรณ์มากมายตลอดทั้งปีจากบ่อน้ำบนเนื้อที่ดิน
• ที่ดินเหมาะสำหรับการลงทุนทำวิลล่าส่วนบุคคลหรือทำรีสอร์ท
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

ชลกนก ติณณ์โภคา

คลิ๊กเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์

ส่งอีเมล์ให้ผู้ประกาศ

Add Line

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3180945

แก้ไข 04 มิ.ย. 66 18:48 น.

เข้าชม 313 ครั้ง

เมนูการใช้งาน