(โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ราคา 850 บาท
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแบ่ง 2 ไร่ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360° แห่งเดียวใน จ.สุพรรณบุรี) ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ไฟฟ้า ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
■ ที่ดิน (โฉนด) นส.4 จ (ครุฑแดง) เนื้อที่ 19-1-42 ไร่ (เลขโฉนด 2258)
■ ถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ แบ่งแปลงละ แปลง 2 ไร่ (6 แปลง)
และแปลง 1-2-50 ไร่ (2 แปลง)
และแปลง 2-3-0 ไร่ (1 แปลง)
รวมทั้งหมด 9 แปลง

● แปลง 1,5 แปลงละ 2 ไร่ (800 ตรว.ๆละ 950 บ.) พร้อมล้อมรั้วลวดหนามล้อมแปลงท้้งโครงการ (ด้านหน้าติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง และถนนหินคลุก โครงการ (กว้าง 8 ม.)

● แปลง 4,8 แปลงละ 1-2-50 ไร่ (650 ตรว.ละ 900 บ.) พร้อมล้อมรั้วลวดหนามล้อมทั้งแปลงโครงการ (ด้านหน้าติดถนนหินคลุก โครงการ หน้ากว้าง 72.85 ม. ลึก 36 ม.)

● แปลง 2,3,6,7 แปลงละ 2 ไร่ (800 ตรว.ละ 900 บ.) พร้อมล้อมรั้วลวดหนามล้อมทั้งแปลงโครงการ (ด้านหน้าติดถนนหินคลุก โครงการ หน้ากว้าง 89 ม. ลึก 36 ม.)

● แปลง 9 เนื้อที่ 2-3-0 ไร่ ๆละ 340,000 บ. (ตรว.ละ 850 บ.) (พร้อมบ่อสระน้ำ มีน้ำทั้งปี และลำร่างน้ำ สาธารณประโยชน์)

■ ที่ดินแบ่งหัก เป็นทางสาธารณประโยชน์ (ถนนหินคลุกบกอัด กว้าง 8 ม.) ขยายเขตการไฟฟ้า น้ำประปา หมู่บ้านชุมชน ที่ดิน ติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

■ บรรยกาศวิวภูเขา ล้อมรอบ 360 สูงกว่าระดับน้ำทะเล 150-200 ม.

■ (ราคาไร่ละ 340,000 บ.) ราคาปรับลดเดือน กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น (เปิดเยี่ยมชม/จอง กลางเดือน ก.พ. 2566 นี้)


■ สนใจสอบถาม เพิ่มเติม (คุณบัณฑิต เจ้าของโครงการขาย)
โทร/ไลน์ 08-3783-3784

● นัดเยี่ยมชมดูที่ดิน ก่อนได้นะครับ นัดล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 3032543

แก้ไข 04 ก.พ. 66 19:16 น.

เข้าชม 586 ครั้ง

เมนูการใช้งาน