ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ราคา 390,000 บาท
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  • ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขายสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี (โฉนด) เนื้อที่ 4-3-58 ไร่ๆละ 390,000 บ. ถนนลูกรัง ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 1 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ขายที่ดิน (โฉนด 3 แปลง) นส. 4 จ (ครุฑแดง) พร้อมสวนไม้สักทอง อายุ 15 ปี
แปลง 1 = 1-3-58 ไร่
แปลง 2 = 1-2-00 ไร่
แปลง 3 = 1-2-00 ไร่
รวมทั้งหมด 4 - 3 - 58 ไร่ ขายไร่ละ 390,000 บ. (พร้อมค่าโอน ค่า่ธรรมเนียม ภาษีอื่นๆ )
(โฉนดพร้อมโอน ทั้ง 3 แปลง)

ด้านหน้าติด ทางสาธารณประโยชน์ (ถนนลูกรัง) ไฟฟ้า น้ำประปา หมู่บ้าน ชุมชน
ที่ดินปลูกไม้สักทอง อายุประมาณ 15 ปี ทั้ง 3 แปลง
ที่ดิน ซอย 1 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

================================================
ขายที่ดิน (โฉนด) เนื้อที่ 19-1-42 ไร่ๆละ 340,000 บ. (หน้าติดถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(ด้านหลังมีบ่อน้ำ และน้ำไหลผ่าน) ไฟฟ้า น้ำประปา (โฉนดเลขที่ 2258)
================================================
สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 08-3783-3784
คุณบัณฑิต

สนใจจริงนัดเยี่ยมชมดูก่อน นัดล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 2941876

แก้ไข 15 ก.ย. 65 21:32 น.

เข้าชม 165 ครั้ง

เมนูการใช้งาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา