คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี

ราคา 380,000 บาท
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คงเหลือ 2 แปลง (โฉนด) 1-2 ไร่ๆละ 380,000 บ.(ติดลำห้วยน้ำ) บรรยากาศวิวภูเขา360 ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา ซอย 2ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
■ ขายที่ดิน (โฉนด) นส.4 จ (ครุฑแดง) เนื้อที่ 18 ไร่ เลขโฉนด 1181

● แบ่งแปลงละ 2 ไร่ (จำนวน 8 แปลง) หน้าติดถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนหินคลุก กว้าง 8-9 ม.) ด้านหลังติดลำห้วยน้ำ (ทุกแปลง)
● ราคาไร่ละ 380,000 บ. (รวมค่าโอน ค่าธรรมเนียม ภาษีอื่นๆ แล้ว)

■ (คงเหลือ 1-2 แปลง)

● แปลง 4 เนื้อทื่ 2-2-0 ไร่ ด้านหน้าติดถนนหินคลุกบดอัด (กว้าง 8-9 ม.) ไฟฟ้า น้ำประปา ด้านหลังติดลำห้วยน้ำสาธารณะประโยนชน์ (มีน้ำไหลทั้งปี) หรือ แบ่งแปลง 4 แบ่งออกเป็น 2 แปลงได้
แปลงละ 1-1-0 ไร่ ( 2 แปลง)

● (ถนนสาธารณประโยชน์ หินคลุก กว้าง 8-9 ม. ไฟฟ้า น้ำประปา พร้อมใช้) บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360 (เหนือเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง)
● ที่ดิน ซอย 2 ใต้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
========================================================

โครงการใหม่ (บรรยากาศติดภูเขา ใกล้อ่างเก็บน้ำท่าเดื่อ) ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ที่ดินติดเนินภูเขา และสวนผลไม้ ส้มโอ มะม่วงและ สวนไม้ไผ่
(จำนวน 9 แปลง ) แปลงละ 2 ไร่
ปรับพื้นที่ดิน ต้นเดือน สิงหาคม 2565 และเปิดให้เยี่ยมชม และจอง ประมาณปลายเดือน สิงหาคม 2565 นีั้ครับ (สนใจสอบถามก่อนได้นะครับ)

■ สนใจสอบถามเพิ่มเติม (คุณบัณฑิต หงษ์ว่อง)
■ โทร/ไลน์ 08 3783 3784

■ สนใจนัดเยี่ยมชมดูที่ดิน ก่อนนัดล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 2895637

แก้ไข เมื่อวาน 08:27 น.

เข้าชม 235 ครั้ง

เมนูการใช้งาน