(โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี

ราคา 900 บาท
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
(โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี (โฉนด) ที่ดินแปลงละ 2 ไร่ (ตรว.ละ 900 บ.) สวนผลไม้ (บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบ 360°) ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
■ โครงการใหม่ (บรรยากาศติดภูเขา ใกล้อ่างเก็บน้ำท่าเดื่อ) ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
================================================
■ โครงการ 1. (ซอย 5 กลาง)
■ (โฉนด) ที่ดิน นส.4 จ. (ครุฑแดง) เนื้อที่ 18-3-48 ไร่ เลขโฉนด 1170
ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
■ (ที่ดินติดเนินภูเขา และสวนผลไม้ ส้มโอ มะม่วงและ สวนไม้ไผ่) มีบ่อสระน้ำ สระน้ำ 2 บ่อ
■ แบ่งแปลงละ 2 - 3 ไร่ (จำนวน 8 แปลง )
ไร่ละ 380,000 บ. ( ตรว.ละ 900 บ.)
แปลง 1. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนซอย 5 กลาง (กว้าง 72 ม.) ลึก หน้าติดถนนหินคลุก ยาว 45 ม.
แปลง 2. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 45 ม. ลึก 72 ม.
แปลง 3. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 45 ม. ลึก 72 ม. (มีผลไม้ ส้มโอในแปลงที่ดิน)
แปลง 4. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 45 ม. ลึก 72 ม. (มีผลไม้ ส้มโอ และ มะม่วง)
แปลง 5. เนื้อที่ 3 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 66 ม. ลึก 72 ม. (มีผลไม้ ส้มโอ มะม่วง) และบ่อสระน้ำ ที่ดินเป็นเนิน มีต้นไม้ และแท่งน้ำ ในแปลงที่ดิน
แปลง ุ6. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 45 ม. ลึก 72 ม.
แปลง 7. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 45 ม. ลึก 72 ม.
แปลง 8. เนื้อที่ 2 ไร่ ( 800 ตรว. ) หน้าติดถนนหินคลุก (ทางสาธารณฯ) กว้าง 45 ม. ลึก 72 ม. (ใกล้ภูเขา เนินสูง มีบ่อสระน้ำใช้ด้านหลังแปลงที่ดิน)

■ หรือขายยกแปลง พร้อมสวนผลไม้ จำนวน 17 ไร่ๆละ 340,000 บ. (ราคาต่อรองได้ครับ)
หัก ทางสาธารณประโยชน์ (ถนนหินคลุก บดอัด กว้าง 8 ม.) ขยายเขตไ้ฟฟ้า น้ำประปา

(สนใจสอบถามก่อนได้นะครับ)
================================================

■ โครงการ 2 . (ซอย 5 กลาง)
■ (โฉนด 6 แปลง) ที่ดินแบ่งแปลงละ 200 - 400 ตรว. ๆละ 1,000 บ. (พร้อมล้อมรั้ว ลวดหนาม และรั้ว คาวบอย ทุกแปลง)
■ ซอย 5 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

แปลง 1 = 431 ตรว. (ขาย 400,000 บ.)
แปลง 2,3 (จองแล้ว)
แปลง 4 = 200 ตรว. (ขาย 200,000 บ.)
แปลง 5 = 200 ตรว. (ขาย 200,000 บ.)
แปลง 6 = 2-0-0 ไร่ (ขาย 700,000 บ.) มีบ่อสระน้ำ ขนาดใหญ่ มีน้ำทั้งปี
(ทุกแปลงล้อมรั้ว ลวดหนาม และด้านหน้า รั้วคาวบอย)
ทางสาธารณประโยชน์ (ถนนหินคลุก ไฟฟ้า น้ำประปา บรรยากาศใกล้อ่างเก็บน้ำท่าเดื่อ)

■ (โฉนด ออกรังวัด แบ่งแปลงแล้ว พร้อมโอน)
================================================

■ โครงการ 3. (ซอย 4 กลาง ) ถนนลาดยาง

● ที่ดิน (โฉนด) เนื้อที่ 19-1-42 ไร่ๆละ 340,000 บ.
● (เลขที่โฉนด 2258) ถนนลาดยาง ซอย 4 กลาง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
● ด้านหน้าติดถนนลาดยาง (นิคมสร้างตนเอง) ซอย 4 กลาง (หน้ากว้าง 80 ม. ลึก 390 ม.)
● ด้านหลังติดบ่อสระน้ำ และร่องน้ำลำห้วยไหลผ่าน (มีน้ำใช้ทั้งปี) มีไฟฟ้า น้ำประปา หมู่บ้าน ชุมชน (บรรยากาศวิวภูเขา ล้อมรอบ 360 แห่งเดียว ใน จ.สุพรรณบุรี)
● ที่ดินเหมาะปลูกพืช ทำการเกษตร บ้านพัก รีสอร์ท (ปัจจุบันปลูกข้าวโพด และมันสัปหลัง)

================================================

■ สนใจสอบถามเพิ่มเติม (คุณบัณฑิต หงษ์ว่อง)
■ โทร/ไลน์ 08 3783 3784
(เจ้าของโครงการขาย)
■ สนใจนัดเยี่ยมชมดูที่ดิน ก่อนนัดล่วงหน้า 1 วันครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 2895637

แก้ไข เมื่อวาน 21:56 น.

เข้าชม 839 ครั้ง

เมนูการใช้งาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา