(โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ราคา 160,000 บาท
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
(โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
● (โฉนด) นส.4 จ (ครุฑแดง) จำนวน 2 แปลง (โฉนดพร้อมโอน) รวม 1 ไร่ (400 ตรว.)
● ที่ดิน 200 ตรว. ( ขายแปลงละ 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย
ติดหมู่บ้าน ชุมชน ร้านค้า ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา (ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. จ.สุพรรณฯ) ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ถมไว้แปลงละ 50 ตรว.(15 × 15 ม.) (สำหรับสร้างบ้าน) จำนวน 2 แปลง (รวม 400 ตรว.= 1 ไร่)
ทางสาธารณประโยชน์ (ถนนหินคลุกและลูกรัง) ไฟฟ้า น้ำประปา หมู่บ้าน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
(ติดเขต อ.อู่ทอง (ต.ดอนคา และต.หนองโอ่ง) จ.สุพรรณบุรี)

สอบถาม คุณบัณฑิต
โทร/ไลน์ 08 - 3783 -3784
===========================

ขายที่ดิน (โฉนด) นส. 4 จ (ครุฑแดง)
● แบ่งแปลงแล้ว แบ่งขายแปลงละ 36,53,72,100 ตรว. (เหมาะสำหรับ สร้างบ้านที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าติดถนนลาดยาง
● โครงการที่ดินจัดสรร (ติดทางหลวงแผ่นดิน 3472) ติดเขต (อ.อู่ทอง 9 กม. จ.สุพรรณบุรี 40 กม.)
ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

● แปลงโซน ด้านหน้าโครงการหมู่บ้าน ●
( หน้าติดทางหลวงแผ่นดิน 3472 )
แปลงเหมาะสำหรับสร้าง ( อาคารพาณิชย์ )
■ แปลงเนื้อที่ 32 ตรว. ๆ ละ 10,000 บ. (หน้ากว้าง 5 ม. ลึก 25 ม. )
■ แปลงเนื้อที่ 57 ตรว. ๆ ละ 10,000 บ. (หน้ากว้าง 9 ม. ลึก 25 ม. )

● แปลงโซน กลางโครงการหมู้บ้าน ●
■ แปลงที่ดิน เนื้อที่ 36 ตรว. ๆละ 5,000 บ. (ขาย 180,000 บ. พร้อมล้อมรั้วลวดหนามฟรี)
หน้ากว้าง 9 ม. ลึก 16 ม.
■ แปลงที่ดิน เนื้อที่ 53 ตรว. ๆละ 5,000 บ. (ขาย 265,000 บ. พร้อมล้อมรั้วเสาคอนกรีต ฟรี)
หน้ากว้าง 13.5 ม. ลึก 16 ม.
■ แปลงที่ดิน เนื้อที่ 72 ตรว. ๆละ 5,000 บ. (ขาย 360,000 บ. พร้อมล้อมรั้วเสาคอนกรีต ฟรี)
หน้ากว้าง 18 ม. ลึก 16 ม.
■ แปลงที่ดิน เนื้อที่ 107 ตรว. ๆละ 5,000 บ. (ขาย 540,000 บ. พร้อมล้อมรั้วเสาคอนกรีต ฟรี)
หน้ากว้าง 27 ม. ลึก 16 ม.

● ที่ดิน (โฉนด) 31-1-35 ไร่ๆละ 600,000 บ. ติดกับโครงการจัดสรร เดิม (หน้ากว้าง ติดทางหลวงแผ่นดิน 3472 สายอู่ทอง - บ้านตลุงเหนือ) หน้ากว้าง 290 ม. ที่ดินเหมาะจัดสรร แบ่งสร้างบ้านจัดสรร ได้บรรยากาศภูเขา (อุทยานฤษี องค์ใหญ่) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง ห่าง 9 กม. จ.สุพรรณบุรี 40 กม.

■ สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณบัณฑิต หงษ์ว่อง (ผู้จัดการโครงการฯ)
■ โทร/ไลน์ 08 - 3783 - 3784

■ สนใจนัดเยี่ยมชมดูโครงการ ก่อนได้นะครับ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

คุณบัณฑิต หงษ์ว่อง
คลิ๊กเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์
ส่งอีเมล์ให้ผู้ประกาศ
คลิ๊กเพื่อดู Line ID

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 2852158
แก้ไข 14 มิ.ย. 65 18:23 น.
เข้าชม 234 ครั้ง

เมนูการใช้งาน

เนื้อหาที่ตรงกันกับ "(โฉนด) ที่ดิน 200 ตรว. ( ขาย 160,000 บ.) เหมาะบ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ติดเขต อ.อู่ทอง 10 กม. สพ. ที่ดิน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี"