ต้องการซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง ๆ ละ 60-100 ไร่ ตำบลใดก็ได้ ในเขตอำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกตุ

ไม่ระบุราคา
ต้องการซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง ๆ ละ 60-100 ไร่ ตำบลใดก็ได้ ในเขตอำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกตุ

ลักษณะที่ดินที่ต้องการซื้อ :
1. ขนาด 60-100 ไร่
2. ที่ดินติดไฟฟ้า 3 เฟส หรือ ห่างไฟฟ้า 3 เฟส ไม่เกิน 1 กม.
3. เอกสารกรรมสิทธิที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก., โฉนด

เอกสารนำเสนอขายที่ดินเตรียมจัดส่ง ดังนี้
1. สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก., โฉนด (ถ่าย หน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด )
2. เขียนแผนที่ตั้งตำแหน่งที่ดินที่นำเสนอขายให้ชัดเจน ควรระบุบอกระยะทางจากถนนหลัก หรือสถานที่สำคัญ ไปจนถึงตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินที่นำเสนอขาย จำนวน 1 ชุด
3. ภาพถ่ายบริเวณที่ดินที่นำเสนอขาย หรือทางเข้า-ออก (ถ้ามี)
4. ลงชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่นำเสนอขายมาด้วย และส่งหลักฐานมาที่ ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ดรากอนริ่ง เฟอติไลเซอร์ ประเทศไทย จำกัด โทรศัพท์ 085-6527432, 081-0057121 e-mail : roisiam2010@gmail.com, roisiam2012@yahoo.com

รายละเอียดผู้ประกาศ

บริษัท ดรากอนริ่ง เฟอติไลเซอร์ ประเทศไทย จำกัด
085-6527432
roisiam2010@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 174119
31 ธ.ค. 55 12:58 น.
เข้าชม 771 ครั้ง

เนื้อหาที่ตรงกันกับ "ต้องการซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง ๆ ละ 60-100 ไร่ ตำบลใดก็ได้ ในเขตอำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกตุ"