ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่ บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ราคา 10,000,000 บาท
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่  บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
M4 : ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
3-2-63 ไร่ บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ราคา 10,000,000บาท

****สามารถดูรูปที่ดินและโลเคชั่นบริเวณที่ดิน (ภาพถ่ายทางอากาศ) ได้ที่ youtube****
https://www.youtube.com/watch?v=5_e8bHS-Wa8&t=1s

รายละเอียดทรัพย์ : M4704-5
-ขายที่ดิน 3-2-63 ไร่
-หน้ากว้าง 32 เมตร x ยาว 199 เมตร
-ติดถนนทางหลวงหมายเลข 6002 ทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก -ตลาดน้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ตั้งทรัพย์ :
ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดถนนทางหลวงหมายเลข 6002

สถานที่ใกล้เคียง :
-ใกล้ตลาดน้ำอัมพวา
-ใกล้ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
-ใกล้แม่น้ำแม่กลอง
-ใกล้วัดเจริญสุขารามวยรวิหาร
-ใกล้อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
-ใกล้สวนน้ำไข่มุก อัมพวา ณ บางคนที
-ใกล้ค่ายลูกเสือนรสิงห์
-ใกล้วัดสินวิเศษศรัทธาราม
-ใกล้วัดบางคนทีนอก
-ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
-ใกล้ร้านอาหารคนทีริมน้ำ
-ใกล้โรงแรมอัมพรริเวอร์ไซด์
-ใกล้ชาญธารา รีสอร์ท
-ใกล้บางคนที โฮมสเตย์แอนด์ เอทีวี ปาร์ค
-ใกล้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที
-ใกล้ที่ว่าการอำเภอบางคนที
-ใกล้สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โทร : 098-793-9636 (เจี๊ยบ)
: 063-536-2895 (เอ้)
LINE ID : @ pazar-estate
คลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40pazar-estate
Facebook Fan Page :
https://www.facebook.com/PazarEstate/
youtube : https://bit.ly/2zGdn3q
Email : Kanyarak@pazar-estate.com

รับฝากขายที่ดิน บ้าน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
"ฟรี" ค่าใช้จ่ายจนกว่าจะขายได้ พร้อมทั้งทำเรื่องยื่นกู้สินเชื่อ
จนถึงโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน
http://www.pazar-estate.com/
Realty One Estate(Thailand)Co.,Ltd.

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 1458781
10 ต.ค. 61 15:52 น.
เข้าชม 546 ครั้ง

เนื้อหาที่ตรงกันกับ "ขายด่วนมาก/ ถูกที่ดิน ตรว.6,835 บ.ติดถนนทางไปตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 3-2-63 ไร่ บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม"