ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!

ราคา 300,000 บาท
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
 • ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!! ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!
ขายที่สวน 5 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา มีไม้สักทอง ไม้พะยูง ไม้มะค่า บุญนาค ตะเคียนทอง และไม้เชิงพาณิชย์มูลค่าสูงอีกหลายชนิด อายุต้นสิบกว่าปี
และมีพืชผักผลไม้อื่นๆที่ให้ผลผลิตเต็มสวน อาทิเช่น กระท้อน มะยงชิด กล้วย มะละกอ พูล มะนาว มะกรูด มะม่วง ทุเรียน พริกไทย และไม้สวนอื่นๆอีกหลายสายพันธุ์
ราคาถูกเพียงไร่ละ 300,000 บาท ซื้อไปกำไรเกินคุ้มแน่นอนค่ะ ระบบน้ำ ไฟฟ้าพร้อมถึงที่ดิน
ที่ดินโฉนด รูปสี่เหลี่ยมติดถนนสาธารณะ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ดินดี อุดมสมบูรณ์ น้ำไม่ท่วม
ห่างถนนศรีมหาโพธิ์-ประจันตคามเพียง 4 กิโลเมตร ห่างถนน 33 สุวรรณสร เพียง 5 กิโลเมตร เดินทางจากกรุงเทพเพียง 150 กิโลเมตร
ไม่ไกลเขาใหญ่และน้ำตก บรรยากาศร่มรื่น อากาศดี อยู่ในชุมชน
สนใจติดต่อ 0972814209 น้ำฝนค่ะ
ไลน์ไอดี supavalee_limp

รายละเอียดผู้ประกาศ

น้ำฝน
0972814209
fonkanoo.555@gmail.com
Line ID : supavalee_limp

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 1377909
14 ก.ค. 61 17:06 น.
เข้าชม 3,259 ครั้ง

เนื้อหาที่ตรงกันกับ "ขายที่สวน ปราจีนบุรี 5 ไร่ครึ่ง สักทอง พะยูง มะค่า บุญนาค ตะเคียนทองและไม้มูลค่าสูง อายุต้นสิบกว่าปี มีพืชผักผลไม้เต็มสวน ราคาเพียง 300,000 !!!"