ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง

ราคา 250,000 บาท
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
 • ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง
เจ้าของขายเอง ขายที่ดินโฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้าน มีทางสาธารณะเข้าถึง ห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร ขุดร่องเก็บน้ำ ปรับที่เรียบร้อย เจ้าของขายเอง เหมาะสำหรับหนีกรุงทิ้งเงินเดือนประจำ มาทำการเกษตร

ราคา ไร่ละ 250,000 บาท ทั้งหมด 1,875,000 บาท

ลักษณะเด่น
ใกล้ถนนลาดยาง มีทางเข้าออก ที่ดินเปล่า ที่ดินทำการเกษตร ที่ดินถมแล้ว มีน้ำประปา มีไฟฟ้า มีโทรศัพท์เข้าถึง ใกล้หน่วยงานราชการ โรงเรียน อนามัย อบต ใกล้แหล่งชุมชน ร้านค้า ห่างจากสนามกอล์ฟ ดรากอนฮิลล์ 10 กม. ห่างจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 7 กม. ห่างจากตลาดใหญ่ ศรีเมืองราชบุรี ประมาณ 20 กม. ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 120 กม. เดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชม


ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พิกัด Google map : https://www.google.co.th/maps?q=13.455049,99.672554

ติดต่อ : โทร 097-214-5867 Line ID : taram.wa


คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

ต๋อย
0972145867
charto-taram@hotmail.com
Line ID : taram.wa

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 1192126
04 มิ.ย. 61 13:19 น.
เข้าชม 3,474 ครั้ง

เนื้อหาที่ตรงกันกับ "ขายที่ดินราชบุรี อ.ปากท่อ โฉนด 7 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ที่สวย อากาศดี เห็นภูเขา อยู่ในหมู่บ้านห่างถนนลาดยางประมาณ 50 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง"