ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก

ราคา 19,500,000 บาท
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
 • ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก
ขายที่ดินถมแล้วหลายปี ถมสูงกว่าถนน บางปะกง สวย อนาคตดี ได้งบประมาณขยายถนนแล้วจากเดิมที่ถนนมีคูกั้นกลาง ถนนเสร็จราคาขึ้นแน่นอน ใกล้สำนักงานเทศบาลตำบล บางปะกง เข้าได้ทั้งจากสุขุมวิท และบางนาตราด
แปลงแรก2-2-0ไร่ ทำถนนกว้าง12.5ม.สวยงาม
แปลงที่สอง 5-0-0ไร่ แบ่งเป็น8+1=9แปลง ไม่เข้าข่ายจัดสรรดังนี้
ส่วนที่1 ด้านใน ทำที่พักอาศัยรวมอยู่ด้านหลัง
ส่วนที่2 ถัดมาแบ่งขายแปลงละ150ตรว.=6แปลงเพื่อขาย
ส่วนที่3 ถัดมา 345.95ตรว.=1แปลง ขายหรือทำตลาดชุมชน
ส่วนที่4 ติดถนนสาธารณะเขตกว้าง~35ม. 187.5ตรว.=1แปลง ทำโฮมออฟฟิศ หรือร้านค้า
ขายยกแปลงรวม 19.50 ลบ ไร่ละ2.6 ลบ.

ตำแหน่งที่ดินบางปะกง 7.5ไร่
พิกัดแผนที่ Google search&Google map: 13.505614,100.955358

ถาพถ่ายGoogle earth: https://goo.gl/maps/X8MQrZWvsYu
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

รายละเอียดผู้ประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หมายเลขประกาศ 1031056
วันนี้ 13:49 น.
เข้าชม 1,973 ครั้ง

เนื้อหาที่ตรงกันกับ "ขาย ถูก ที่ดิน ถมแล้ว ต. บางปะกง 7.5 ไร่ๆละ2.6 ลบ(หักค่าถมเหลือค่าที่ดินเพียงไร่ละ1.85ลบ)พร้อมตัวอย่างโครงการลงทุนน้อย เพื่อทำกำไรกว่า 10 ลบ ได้ไม่ยาก"