ที่ดินท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี

ราคา 16,250 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 20,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 19,600,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 18,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 18,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 17,430,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 15,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 14,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 13,650,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 13,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 12,945,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 10,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 9,600,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 72,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 60,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 50,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 46,300,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 42,700,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 42,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 37,500,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 35,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 33,540,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 32,500,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 27,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 23,200,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 23,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 22,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 21,125,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 21,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 114,625,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 36,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 5,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 1,790,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 23,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 8,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 114,625,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 7,900,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 21,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 20,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 19,600,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 18,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 18,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 17,430,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 15,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 14,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 13,650,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 13,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 12,945,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ราคา 10,000,000 บาท
ขาย ที่ดิน ไม่ระบุตำบล
ดูเพิ่มเติม

ค้นหาด่วน

ภาค
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
คำค้น
ตั้งแต่ราคา
จนถึงราคา

ที่ดินอำเภอท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ